การเลือกใช้ระบบวิชันซิสเต็ม

การตรวจสอบตัวอักษรและบาร์โค้ด 1D/2D

ตรวจสอบข้อมูล (เช่น ตัวอักษรหรือบาร์โค้ด 1D และ 2D) บนชิ้นงาน และเอาต์พุตผลลัพธ์ออกมาเป็นสตริงข้อความ

การอ่านโค้ด 2D ของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

วิชันซิสเต็มใช้สำหรับการตรวจสอบโดยอ่านโค้ด 2D ที่สลักบนชิ้นส่วนได้ด้วย
สามารถทำการอ่านแบบยืดหยุ่นได้ถึงแม้ว่าโทนสีจะกลับด้านกันเนื่องจากสภาพพื้นผิวของชิ้นส่วนหรือผลกระทบจากแสงสะท้อน

  • ภาพ OK
  • ภาพโทนสีกลับด้าน

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบการพิมพ์ "Best by date"

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

ทำการตรวจสอบเพื่อดูความบกพร่องในการพิมพ์ เช่น ตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องและความบกพร่องของตัวอักษร
ข้อมูลการระบุจะถูกบันทึกและลิงก์กับภาพการตรวจสอบ
เพื่อให้สามารถติดตามปัญหาที่ไม่คาดคิดย้อนกลับไปยังวันที่ผลิตที่ระบุไว้ได้

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

OCR หมายเลขสต๊อกของหัวฉีด

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

เครื่องมือ OCR สามารถใช้เพื่ออ่านหมายเลขสต๊อก ที่มาร์กไว้บนหัวฉีด ถึงแม้ว่ารูปร่างหรือตำแหน่งที่
มาร์กบนหัวฉีดจะแตกต่างไปตามรุ่น ก็สามารถอ่าน รายละเอียดการมาร์กได้อย่างแม่นยำซึ่งจะช่วยป้องกัน
ไม่ให้รุ่นต่างๆ ปะปนกัน

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบวันที่ รหัสล็อต และบาร์โค้ด

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ความจำเป็นในการติดตามบรรจุภัณฑ์แต่ละรายการตลอดทั้งขั้นตอน
การผลิตยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบภาพที่ใช้เครื่องจักร
ทำให้สามารถดำเนินการตรวจสอบ ที่หลากหลาย เช่น การตรวจสอบ ตัวอักษร บาร์โค้ด และป้าย ได้ด้วยอุปกรณ์ตัวเดียว

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์