การเลือกใช้ระบบวิชันซิสเต็ม

การกำหนดตำแหน่ง

เอาต์พุตพิกัดตำแหน่ง (X/Y) และมุมเอียงสำหรับชิ้นงาน

การจัดเรียงชั้นเคลือบแบตเตอรี่

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

รองรับการจัดแนวที่จำเป็นในการผลิตแบตเตอรี่โดยระบบที่ผสานการตั้งค่าที่ง่ายและการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น
กล้องความละเอียด 21 เมกะพิกเซลนี้ยังรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ด้วย

  • ภาพก่อนทำการแก้ไข
  • ภาพหลังทำการแก้ไข

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบรูปแบบสำหรับทิศทางของกระป๋อง

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

ในการบรรจุหีบห่อ ผลิตภัณฑ์ที่เป็น กระป๋องควรได้รับการจัดแนวเพื่อให้ทิศทางของป้ายตรงกัน
ข้อมูลตำแหน่งรูปแบบจะแสดงบนอุปกรณ์ ซึ่งจะหมุนผลิตภัณฑ์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

  • ก่อนการจัดแนวรูปแบบ
  • หลังการจัดแนวรูปแบบ

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

หุ่นยนต์หยิบและจัดวาง

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

การเชื่อมต่อหุ่นยนต์เข้ากับวิชันซิสเต็มจะทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเลือกและวางชิ้นส่วน
การตั้งโปรแกรมซึ่งปกติแล้วทำได้ยากได้รับการปรับปรุงให้ง่ายขึ้นซึ่งจะลดเวลาและแรงงานในการตั้งค่าได้มาก

วิธีการทั่วไป

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง
ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

ระบบแขนกลสำหรับบรรจุภัณฑ์ขนม

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

โดยปกติ การบรรจุขนมลงในกล่องจะดำเนินการด้วยมือ แต่ด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับงานประเภทนี้ที่ได้พัฒนามากขึ้น
จึงมีระบบแขนกลที่ดำเนินการด้วยภาพ

  • ตำแหน่ง วางสุ่ม บน สายพาน
  • หลังจากบรรจุลงกล่อง

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์