การเลือกใช้ระบบวิชันซิสเต็ม

การมี/ไม่มีและการจำแนก

ทำการตรวจสอบเพื่อเป็นการยืนยันการมีอยู่ของชิ้นงาน ตรวจสอบสำหรับส่วนประกอบที่ขาดไป และการตรวจสอบการจำแนกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

การตรวจสอบการมีอยู่สำหรับการเคลือบคอนฟอร์มอลล์บน ECU

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

ปกติแล้วการเคลือบคอนฟอร์มอลล์นั้นจะโปร่งใส ทำให้ระบุตำแหน่งที่เคลือบแล้วได้ยาก
ดังนั้นจึงอาจมองข้ามจุดบกพร่องของการเคลือบที่ไม่ได้เคลือบบางชิ้นส่วนไป
แต่ด้วยการเคลือบที่มีสารฟลูออเรสเซนต์ จึงทำให้ตรวจสอบได้อย่างแม่นยำด้วยการฉายแสง UV
และใช้กล้องความละเอียด 21 เมกะพิกเซล

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบการมีอยู่ของซองเครื่องปรุง

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

ตรวจสอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อดู การมีอยู่ของซองพริกและซองซุป
กล้องบนสายการผลิตหลายจุดสามารถใช้งานได้ด้วยคอนโทรลเลอร์เดียว ซึ่งช่วยพัฒนาผลการผลิตได้

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของการประกอบฟิวส์

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

ในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของการประกอบฟิวส์ ก็สามารถจำแนกตามสีและคุณลักษณะ
ด้วยเครื่องมือการตรวจสอบแบบ Auto-Teach สิ่งที่ต้องทำเพื่อตั้งค่าก็จะมีเพียงแค่
ลงทะเบียนชิ้นงานที่ไม่มีข้อบกพร่อง ทำให้รองรับรุ่นต่างๆ จำนวนมากได้ง่าย

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

การนับจำนวนขวดในกล่อง

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

ด้วยการใช้กล้องขนาด 21 เมกะพิกเซล จึงให้การตรวจสอบที่มีความแม่นยำสูง แม้ในมุมมองภาพกว้าง
นอกจากจะนับจำนวนขวดในกล่องแล้ว ยังสามารถตรวจสอบความแตกต่าง ของฝาขวดได้ด้วยการตรวจจับประเภท
ความต่างของข้อความหรือสีอย่าง ละเอียดด้วยกล้องตัวเดียวกัน

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์