การเลือกใช้ระบบวิชันซิสเต็ม

การตรวจสอบรูปร่าง

ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อหารอยขีดข่วน สิ่งสกปรก รอยขรุขระ และรอยตำหนิ

การตรวจสอบรูปร่าง DPF

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

DPF (ตัวกรองอนุภาคดีเซล) หรือชิ้นงานตัวเร่งปฏิกิริยานั้นจะมีขนาดใหญ่ซึ่งทำให้ตรวจสอบรูปร่างเพื่อหาจุดบกพร่อง
เช่น รอยแตกและการอุดตัน ได้ยาก แต่ด้วยการใช้กล้องความละเอียด 21 เมกะพิกเซล ซึ่งเป็นกล้องที่มี
จำนวนพิกเซลสูงที่สุดในอุตสาหกรรม จะช่วยให้การตรวจสอบทำได้อย่างแม่นยำ

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบฟิล์มหด

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

ด้วยตัวประมวลผลความเร็วสูง ทำให้สามารถตรวจสอบรอยฉีกขาดของฟิล์มหดบนขวด PET
แม้ในสายการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ที่มีการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วมาก

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบรูปร่างซีลกันน้ำมัน

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

สำหรับซีลกันน้ำมันนั้น การตรวจสอบหาข้อบกพร่องและรอยขรุขระบนพื้นผิวสัมผัสนั้นสำคัญมาก
แต่ทำได้ยากเนื่องจากซีลกันน้ำมันเสียรูปง่าย เครื่องมือตรวจสอบรอยตำหนิขอบชิ้นงานของ KEYENCE จะแก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆ

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบถาดอาหาร

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

ตรวจสอบการปนเปื้อนและรอยพับของถาดอาหาร เมื่อใช้กล้องที่มี ความละเอียดสูง การประมวลผลด้วยความเร็วสูง
ยังสามารถพัฒนาความแม่นยำในการตรวจสอบโดย ไม่กระทบต่อความเร็วในการผลิต

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์