การเลือกใช้ระบบวิชันซิสเต็ม

การวัดขนาด

ทำการวัดขนาดเพื่อคำนวณความกว้างของชิ้นงานและระยะห่าง ตลอดจนการวัดรูปทรงเรขาคณิตเพื่อคำนวณเส้นตรง วงกลม และจุดตัด

การตรวจสอบการโค้งงอของขั้วต่อเทอร์มินัล

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

มีเครื่องมือตรวจสอบที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบคอนเนคเตอร์รวมไว้ในแพคเกจด้วย ซึ่งทำให้กำหนด
การตั้งค่าได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้การคำนวณ สามารถทำการตรวจสอบที่แม่นยำยิ่งขึ้นได้อีกด้วย
กล้องความละเอียด 21 เมกะพิกเซล

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบแนวขอบของเข็ม

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

ปลายเข็มจะถูกตัดที่มุม 2 องศา เพื่อลดการบาดเจ็บเมื่อใช้งาน ด้วยการควบคุมสภาวะแสง จึงสามารถกำหนดขอบและทำ
การวัดพื้นผิวด้วยความแม่นยำสูง

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบขนาดของหัวเทียน

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

แต่เดิมผู้ใช้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการวัดหลายชิ้นและต้องเชี่ยวชาญในการคำนวณในการตรวจสอบ
ขนาดของวัตถุที่มีรูปร่างซับซ้อน เครื่องมือวัดขนาด/รูปทรงเรขาคณิตทำให้ตรวจสอบได้ด้วย
ความแม่นยำสูง โดยใช้งานได้ง่ายเพียงคลิกที่จุดบนภาพเท่านั้น

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบการจัดแนวป้าย

จุดสำคัญในการตรวจสอบ

ตรวจสอบภาชนะบรรจุเพื่อตรวจหาป้ายที่ไม่ตรงแนว นอกจากนี้ ยังสามารถทำการตรวจสอบเพื่อหา ความบกพร่องอื่นๆ
ได้พร้อมกัน เช่น การหลุดลอกของป้าย

  • ภาพ OK
  • ภาพ NG

วิชันซิสเต็ม ความเร็วสูง ประสิทธิภาพสูง
CV-X ซีรีส์

ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์