เลือกการประยุกต์ใช้งานของคุณ

การเลือกดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

ความหนา / ความกว้าง

แม้ว่าเครื่องวัดที่มีเซนเซอร์สองตัวจะพบได้ทั่วไป แต่หากตำแหน่งของด้านหนึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือหากชิ้นงานมีลักษณะโปร่งใส ก็สามารถทำการวัดได้ด้วยเซนเซอร์เพียงตัวเดียว
วิธีการตรวจจับจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขในการวัด และในบางครั้งก็สามารถทำการจัดเตรียมแบบพิเศษได้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อสำนักงานขายที่ใกล้ที่สุด

วิธีการสะท้อนแสงแบบคอนโฟคอล
CL ซีรีส์
CL ซีรีส์

การวัดความหนาสามารถทำได้ด้วยการใช้เซนเซอร์ 2 ตัวประกบชิ้นงานที่อยู่ตรงกลางไว้ สามารถวัดความหนาของชิ้นงานที่โปร่งใสได้โดยตรงผ่านการรับแสงจากด้านใดด้านหนึ่ง

จุดสังเกตในการเลือก

  • การวัดชนิดไม่สัมผัสด้วยความแม่นยำสูงกับวัสดุและสีของชิ้นงานที่หลากหลาย
  • การวัดจะยังคงมีความเสถียรแม้ชิ้นงานจะโก่งงอหรือเอียง
  • ติดตั้งเครื่องวัดได้อย่างง่ายดายด้วยขายึดแบบเฉพาะและฟังก์ชันรองรับการติดตั้ง
CL-3000 ซีรีส์
คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
CL-3000 ซีรีส์
วิธีการสะท้อนแบบสามเหลี่ยม
LK ซีรีส์
LK ซีรีส์

การวัดความหนาสามารถทำได้ด้วยการใช้เซนเซอร์สองตัวประกบเป้าหมายที่อยู่ตรงกลางไว้ กับชิ้นงานโปร่งใส ความหนาสามารถวัดได้โดยตรงผ่านการรับแสงจากด้านใดด้านหนึ่ง

จุดสังเกตในการเลือก

  • การวัดความหนาและความกว้างชนิดไม่สัมผัสบนชิ้นงานขนาดใหญ่เมื่อใช้หัวเซนเซอร์ระยะไกล
  • การสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูงสำหรับการตรวจสอบความยาวรวมในสายการผลิต
  • การเลือกชิ้นงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโปร่งแสง/ทึบแสง หรือสี
LK-G5000 ซีรีส์
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ความแม่นยำสูง/ความเร็วสูงพิเศษ
LK-G5000 ซีรีส์
วิธีลำแสงชนิด 2 หัว (Thrubeam)
TM ซีรีส์ / LS ซีรีส์
TM ซีรีส์ / LS ซีรีส์

การวัดความหนาสามารถทำได้ด้วยการวัดความสูงของชิ้นงานเป็นระดับของความสูงที่สัมพันธ์กับพื้นผิวอ้างอิง

จุดสังเกตในการเลือก

  • การวัดสามารถทำได้หลายตำแหน่งพร้อมกัน
  • ความเสถียรสูง
LS-7000 ซีรีส์
ออปติคัลไมโครมิเตอร์แบบความเร็วสูง
LS-7000 ซีรีส์
ชนิดสัมผัส
GT ซีรีส์
GT ซีรีส์

การวัดความหนาสามารถทำได้ด้วยการใช้เซนเซอร์สองตัวประกบเป้าหมายที่อยู่ตรงกลางไว้ เครื่องมือชนิดสัมผัสทำให้ทำการวัดได้ด้วยความแม่นยำสูง

จุดสังเกตในการเลือก

  • การเลือกชิ้นงานพิจารณาจากความเป็นของแข็งเท่านั้น
  • สามารถทำการวัดด้วยความเที่ยงตรงสูงได้
GT2 ซีรีส์
ดิจิตอลเซนเซอร์ความแม่นยำสูง
GT2 ซีรีส์