เลือกการประยุกต์ใช้งานของคุณ

การเลือกดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

ความหนา / ความกว้าง

แม้ว่าเครื่องวัดที่มีเซนเซอร์สองตัวจะพบได้ทั่วไป แต่หากตำแหน่งของด้านหนึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือหากชิ้นงานมีลักษณะโปร่งใส ก็สามารถทำการวัดได้ด้วยเซนเซอร์เพียงตัวเดียว
วิธีการตรวจจับจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขในการวัด และในบางครั้งก็สามารถทำการจัดเตรียมแบบพิเศษได้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อสำนักงานขายที่ใกล้ที่สุด

วิธีการสะท้อนแบบสามเหลี่ยม
LK ซีรี่ส์
LK ซีรี่ส์

การวัดความหนาสามารถทำได้ด้วยการใช้เซนเซอร์สองตัวประกบเป้าหมายที่อยู่ตรงกลางไว้ กับชิ้นงานโปร่งใส ความหนาสามารถวัดได้โดยตรงผ่านการรับแสงจากด้านใดด้านหนึ่ง

จุดสังเกตในการเลือก

  • การเลือกชิ้นงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโปร่งแสง/ทึบแสง หรือสี
  • สามารถทำการวัดชนิดไม่สัมผัสได้
  • ลำแสงขนาดเล็กและความเร็วสูง
LK-G5000 ซีรี่ส์
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ความแม่นยำสูง/ความเร็วสูงพิเศษ
LK-G5000 Series
วิธีลำแสงชนิด 2 หัว (Thrubeam)
TM ซีรี่ส์ / LS ซีรี่ส์
TM ซีรี่ส์ / LS ซีรี่ส์

การวัดความหนาสามารถทำได้ด้วยการวัดความสูงของชิ้นงานเป็นระดับของความสูงที่สัมพันธ์กับพื้นผิวอ้างอิง

จุดสังเกตในการเลือก

  • การวัดสามารถทำได้หลายตำแหน่งพร้อมกัน
  • ความเสถียรสูง
LS-7000 ซีรี่ส์
ออปติคัลไมโครมิเตอร์แบบความเร็วสูง
LS-7000 ซีรี่ส์
ชนิดสัมผัส
GT ซีรี่ส์
GT ซีรี่ส์

การวัดความหนาสามารถทำได้ด้วยการใช้เซนเซอร์สองตัวประกบเป้าหมายที่อยู่ตรงกลางไว้ เครื่องมือชนิดสัมผัสทำให้ทำการวัดได้ด้วยความแม่นยำสูง

จุดสังเกตในการเลือก

  • การเลือกชิ้นงานพิจารณาจากความเป็นของแข็งเท่านั้น
  • สามารถทำการวัดด้วยความเที่ยงตรงสูงได้
GT2 ซีรี่ส์
ดิจิตอลเซนเซอร์ความแม่นยำสูง
GT2 ซีรี่ส์