เลือกการประยุกต์ใช้งานของคุณ

การเลือกดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

รูปร่าง 2D / รูปร่าง 3D

เซนเซอร์ที่แนะนำนี้สามารถวัดรูปร่างของชิ้นงานได้ ซึ่งทำได้ด้วยการสแกนชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดชนิดจุดลำแสงเพื่อวัดรูปร่าง 2D หรือทำการวัดรูปร่างของชิ้นงานโดยตรงด้วยการใช้เส้นเลเซอร์ การตั้งค่าที่แนะนำจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพและขนาดของชิ้นงาน สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานขายที่ใกล้ที่สุด

วิธีการสะท้อนแบบสามเหลี่ยม
LK ซีรี่ส์
LK ซีรี่ส์

การวัดโปรไฟล์สามารถทำได้โดยใช้เลเซอร์ลำแสงสแกนชิ้นงาน สามารถวัดชิ้นงานได้ไม่ว่าชิ้นงานจะมีสีหรือทำจากวัสดุใด

จุดสังเกตในการเลือก

  • การเลือกชิ้นงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโปร่งแสง/ทึบแสง หรือสี
  • สามารถทำการวัดชนิดไม่สัมผัสได้
  • ลำแสงขนาดเล็กและความเร็วสูง
LK-G5000 ซีรี่ส์
เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ความแม่นยำสูง/ความเร็วสูงพิเศษ
LK-G5000 Series
วิธีแสงตัด
LJ ซีรี่ส์
LJ ซีรี่ส์

รูปร่างของส่วนตัดขวางของชิ้นงานสามารถวัดได้ทันทีโดยใช้เลเซอร์เส้น ตัวเซนเซอร์ประกอบด้วยเครื่องมือการวัดที่หลากหลายสำหรับการตรวจจับความสูง ความกว้าง และบริเวณตัดขวาง การตรวจสอบสามารถทำได้หลังจากได้รับรูปร่าง 3D จากการรวมข้อมูลรูปคลื่น

จุดสังเกตในการเลือก

  • สามารถวัดความสูงแบบ 2D ได้ในแนวเส้น
  • เลือกชิ้นงานได้อย่างไร้ขีดจำกัดที่ความเร็วสูงพิเศษ
  • ความสามารถในการเอาต์พุตข้อมูลรูปคลื่น
LJ-V ซีรี่ส์
โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ
LJ-V ซีรี่ส์
วิธีการแบบคอนโฟคอล
LT ซีรี่ส์
LT ซีรี่ส์

การวัดโปรไฟล์ขนาดเล็กจิ๋วแบบไม่สัมผัสสามารถทำได้ด้วยเลเซอร์ลำแสงที่มีขนาดเล็กที่สุดเพียง φ2 μm เท่านั้น

จุดสังเกตในการเลือก

  • ลำแสงเล็กพิเศษที่มีขนาดเล็กเพียง φ2 μm
  • ความแม่นยำสูงพิเศษและสามารถวัดค่าโดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน
LT-9000 ซีรี่ส์
เลเซอร์คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์มิเตอร์ชนิดสแกนพื้นผิว
LT-9000 ซีรี่ส์