เลือกการประยุกต์ใช้งานของคุณ

การเลือกดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

ความสูง / ความสูงของระดับ

ความสูงสามารถวัดได้ด้วยการตรวจจับตำแหน่งพื้นผิวส่วนบนของชิ้นงาน สำหรับวัตถุที่มีพื้นผิวส่วนล่างไม่คงที่ รูปร่างสามารถวัดได้โดยตรงด้วยการใช้เซนเซอร์สองตัวหรือด้วยการส่องแสงเลเซอร์ในแนวนอน

วิธีแสงตัด
LJ ซีรีส์
LJ ซีรีส์

สามารถตรวจจับตำแหน่งพื้นผิวส่วนบนของชิ้นงานได้
ความสามารถในการวัดโปรไฟล์แบบ 2D โดยไม่สัมผัสกับวัตถุทำให้สามารถวัดระดับที่เกี่ยวเนื่องกับระดับอ้างอิงบนชิ้นงานได้

จุดสังเกตในการเลือก

  • สามารถวัดความสูงแบบ 2D ได้ในแนวเส้น
  • เลือกชิ้นงานได้อย่างไร้ขีดจำกัดที่ความเร็วสูงพิเศษ
  • ความสามารถในการเอาต์พุตข้อมูลรูปคลื่น
LJ-V ซีรีส์
โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ
LJ-V ซีรีส์
วิธีการสะท้อนแสงแบบคอนโฟคอล
CL ซีรีส์
CL ซีรีส์

สามารถตรวจจับตำแหน่งพื้นผิวส่วนบนของชิ้นงานได้
การสุ่มชิ้นงานชนิดไม่สัมผัสสามารถทำได้ด้วยความเร็วสูง ดังนั้นการตรวจวัดจึงมีความเสถียรแม้ว่าชิ้นงานจะเคลื่อนที่ก็ตาม

จุดสังเกตในการเลือก

  • การวัดชนิดไม่สัมผัสด้วยความแม่นยำสูงกับวัสดุและสีของชิ้นงานที่หลากหลาย
  • ขนาดกะทัดรัดพิเศษและน้ำหนักเบาเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
  • ช่วงการวัดกว้างและความแม่นยำสูง
CL-3000 ซีรีส์
คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
CL-3000 ซีรีส์
วิธีลำแสงชนิด 2 หัว (Thrubeam)
TM ซีรีส์
TM ซีรีส์

ด้วยการจับภาพเงาของรูปร่างของชิ้นงาน เซนเซอร์จึงสามารถตรวจจับวัตถุได้ในทุกตำแหน่ง การวัดหลายจุดพร้อมกันก็สามารถทำได้เช่นกัน

จุดสังเกตในการเลือก

  • การวัดสามารถทำได้หลายจุดพร้อมกัน
  • ความเสถียรสูง
TM-3000 ซีรีส์
เซนเซอร์การตรวจวัด 2D ความเร็วสูง
TM-3000 ซีรีส์
ชนิดสัมผัส
GT ซีรีส์
GT ซีรีส์

สามารถตรวจจับตำแหน่งพื้นผิวส่วนบนของชิ้นงานได้
เครื่องมือชนิดสัมผัสทำให้ทำการวัดได้ด้วยความแม่นยำสูง

จุดสังเกตในการเลือก

  • การเลือกชิ้นงานพิจารณาจากความเป็นของแข็งเท่านั้น
  • สามารถทำการวัดด้วยความเที่ยงตรงสูงได้
GT2 ซีรีส์
ดิจิตอลเซนเซอร์ความแม่นยำสูง
GT2 ซีรีส์