เลือกการประยุกต์ใช้งานของคุณ

การเลือกดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ภายใน

เซนเซอร์เหล่านี้สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของวัตถุทรงกระบอกได้ แม้ว่าการวัดที่ใช้อ้างอิงนี้จะเป็นแบบแกนเดียว แต่ก็สามารถทำการวัดแบบสองแกนหรือมากกว่าสองแกนได้เช่นกัน
มีสองวิธีที่สามารถทำการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้ คือ เครื่องมือวัดชนิด 2 หัว (Thrubeam) และเครื่องมือวัดชนิดสัมผัส

วิธีลำแสงแบบ 1D ชนิด 2 หัว (Thrubeam)
LS ซีรี่ส์
LS ซีรี่ส์

วิธีนี้สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นงานได้ การสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูงพิเศษยังทำให้สามารถวัดได้ทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและรวมถึงความไม่ได้ระนาบด้วย

จุดสังเกตในการเลือก

  • การวัดที่มีความเสถียรพร้อมความแม่นยำสูงพิเศษ
  • การวัดชนิดไม่สัมผัสที่รวดเร็ว
  • สามารถทำการวัดชิ้นงานโปร่งใสได้
LS-7000 ซีรี่ส์
ออปติคัลไมโครมิเตอร์ความเร็วสูงพิเศษ
LS-7000 ซีรี่ส์
วิธีลำแสงแบบ 2D ชนิด 2 หัว (Thrubeam)
TM ซีรี่ส์
TM ซีรี่ส์

ซีรี่ส์นี้สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของชิ้นงานได้
เนื่องจากชิ้นงานถูกจับภาพราวกับใช้เครื่องฉายแสง การวัดในหลายแกนและการวัดอย่างเช่น ความกลม จึงสามารถทำได้เช่นกัน

จุดสังเกตในการเลือก

  • การวัดสามารถทำได้หลายจุดพร้อมกัน
  • ความเสถียรสูง
TM-3000 ซีรี่ส์
เซนเซอร์การตรวจวัด 2D ความเร็วสูง
TM-3000 ซีรี่ส์
ชนิดสัมผัส
GT ซีรี่ส์
GT ซีรี่ส์

การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสามารถทำได้ด้วยการใช้เซนเซอร์สองตัว เครื่องมือชนิดสัมผัสทำให้ทำการวัดได้ด้วยความแม่นยำสูง

จุดสังเกตในการเลือก

  • การเลือกชิ้นงานพิจารณาจากความเป็นของแข็งเท่านั้น
  • สามารถทำการวัดด้วยความเที่ยงตรงสูงได้
GT2 ซีรี่ส์
ดิจิตอลเซนเซอร์ความแม่นยำสูง
GT2 ซีรี่ส์