เลือกการประยุกต์ใช้งานของคุณ

การเลือกดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

รูปร่าง 2D / รูปร่าง 3D

เซนเซอร์ที่แนะนำนี้สามารถวัดรูปร่างของชิ้นงานได้ ซึ่งทำได้ด้วยการสแกนชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดชนิดจุดลำแสงเพื่อวัดรูปร่าง 2D หรือทำการวัดรูปร่างของ
ชิ้นงานโดยตรงด้วยการใช้เส้นเลเซอร์ การตั้งค่าที่แนะนำจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพและขนาดของชิ้นงาน
สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานขายที่ใกล้ที่สุด

วิธีการสะท้อนแสงแบบคอนโฟคอล
CL ซีรีส์
CL ซีรีส์

การวัดโปรไฟล์สามารถทำได้โดยใช้เลเซอร์ลำแสงสแกนชิ้นงาน สามารถวัดชิ้นงานได้ไม่ว่าชิ้นงานจะมีสีหรือทำจากวัสดุใด
การวัดแบบโคแอกเซียลที่มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษและน้ำหนักเบาจะช่วยให้การติดตั้งบนหุ่นยนต์และแท่นวาง XY เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

จุดสังเกตในการเลือก

  • การวัดชนิดไม่สัมผัสด้วยความแม่นยำสูงบนพื้นผิวทุกชนิด
  • ขนาดกะทัดรัดพิเศษและน้ำหนักเบาเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
  • การวัดที่ถูกต้องแม่นยำและทำซ้ำได้บนช่วงการวัดที่กว้าง
CL-3000 ซีรีส์
คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
CL-3000 ซีรีส์
วิธีแสงตัด
LJ ซีรีส์
LJ ซีรีส์

รูปร่างของส่วนตัดขวางของชิ้นงานสามารถวัดได้ทันทีโดยใช้เลเซอร์เส้น ตัวเซนเซอร์ประกอบด้วยเครื่องมือการวัดที่หลากหลายสำหรับการตรวจจับความสูง ความกว้าง และบริเวณตัดขวาง การตรวจสอบสามารถทำได้หลังจากได้รับรูปร่าง 3D จากการรวมข้อมูลรูปคลื่น

จุดสังเกตในการเลือก

  • สามารถวัดความสูงแบบ 2D ได้ในแนวเส้น
  • เลือกชิ้นงานได้อย่างไร้ขีดจำกัดที่ความเร็วสูงพิเศษ
  • ความสามารถในการเอาต์พุตข้อมูลรูปคลื่น
LJ-V ซีรีส์
โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ
LJ-V ซีรีส์
วิธีการสะท้อนแสงแบบคอนโฟคอล
CL ซีรีส์
CL ซีรีส์

การสร้างโปรไฟล์ของพื้นผิวที่ละเอียดด้วยความแม่นยำสูงสามารถทำได้ด้วยลำแสงขนาด ⌀3.5 μm

จุดสังเกตในการเลือก

  • ลำแสงเล็กพิเศษที่มีขนาดเล็กเพียง ø3.5 μm
  • ไม่มีมุมบอดบนความสูงแบบไล่ระดับหรือพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
  • ความแม่นยำสูงพิเศษและสามารถวัดค่าโดยไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน
CL-3000 ซีรีส์
คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
CL-3000 ซีรีส์