เข้าถึงฐานข้อมูลจาก PLC ได้โดยตรงด้วยความเสถียรของการสื่อสารขั้นสูงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อย่างหลากหลาย

ใหม่ ยูนิตการสื่อสารกับฐานข้อมูล KV-XCM02

การเก็บข้อมูล

การใช้ข้อมูล

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
(RDBMS)

การเชื่อมต่อที่หลากหลาย

ใช้งานร่วมกันได้กับฐานข้อมูลหลัก

Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle Database

ความเสถียรของการสื่อสารขั้นสูง

สำรองข้อมูลและส่งข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อการสื่อสารหยุดชะงัก

การสื่อสารล้มเหลวหรือข้อผิดพลาด ในการส่งอื่นๆ / ฐานข้อมูล / บันทึกข้อมูล ที่ส่งไปยังการ์ด SD / ข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกส่งใหม่ เมื่อทำการสื่อสารได้อีกครั้ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก