ใหม่วัดค่าได้ทันทีโปรไฟล์โปรเจคเตอร์รุ่นใหม่

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

วัดได้ถึง 99 รายการในแต่ละชิ้นงาน
และได้สูงสุด 100 ชิ้นงานพร้อมๆกัน

 1. [ขั้นตอนที่ 1] วาง
 2. [ขั้นตอนที่ 2] กด

ขจัดปัญหาความผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงาน

 • 70,000

 • 70,000

 • 70,000

 • 70,000

 • 70,000

 • 70,000

บันทึกข้อมูลและสร้างรายงาน
การตรวจสอบอัตโนมัติิ

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

วัดได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรม

 • งานกลึงและงานตัด
 • ชิ้นส่วนขึ้นรูป
 • งานหล่อเรซิน
 • สปริง
 • ชิ้นส่วนหล่อแบบ
 • ชิ้นส่วนอัดขึ้นรูป งานกลึงและงานตั