ติดตั้งอย่างง่ายดายด้วย
แคลมป์จับ

รุ่น ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

 • การติดตั้งนำสมัยโดย
  ไม่ต้องดัดแปลงท่อการติดตั้งนำสมัยโดยไม่ต้องดัดแปลงท่อ

  มิเตอร์วัดการไหลแบบรัดท่อนี้สามารถติดตั้งโดยไม่จำเป็นต้องตัดท่อ
  ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งลงอย่างมากดาวน์โหลดแคตตาล็อก

 • รองรับท่อขนาดไหนรองรับท่อขนาดไหน

  มิเตอร์วัดการไหลรองรับท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 40A ถึง 200A
  สามารถทำการตรวจจับท่อและของเหลวหลายชนิดดาวน์โหลดแคตตาล็อก

 • ความทนทานต่อ
  สภาพแวดล้อมที่เหนือชั้นความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เหนือชั้น

  ตัวเครื่องที่ทนทานของมิเตอร์วัดการไหลทำจากโลหะ ทำให้มีความสามารถสูงในการกันน้ำ
  และสามารถใช้งานภายนอก (ตามมาตรฐาน NEMA 4X) จึงทำให้สามารถใช้งานใน
  สภาพแวดล้อมที่หลากหลายได้อย่างน่าเชื่อถือดาวน์โหลดแคตตาล็อก