CMM ที่ใช้งานง่าย สำหรับชิ้นงานและ อุปกรณ์ขนาดใหญ่ ใหม่ เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพื้นที่กว้าง WM-3500

SCROLL

เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพื้นที่กว้างของ KEYENCE คือโซลูชันเพื่อแก้ปัญหาที่พบทั่วไป

ปัญหาที่พบทั่วไป

วัดชิ้นงานขนาดใหญ่ได้ยาก

  • ต้องทำการวัดโดยคนสองคน
  • อาจเกิดข้อผิดพลาดในการวัดได้
  • วัดแบบ 3D ไม่ได้

ตลับเมตร

คาลิปเปอร์

CMM แบบแขนกล

WM-3500

เพียงใช้โพรบมือถือสัมผัสกับจุดตรวจวัด

  • การวัดที่ง่ายดายโดยผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว
  • การวัดที่แม่นยำโดยไม่มีข้อผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงาน
  • การวัดแบบ 3D และ GD&T

ใหม่ การวัดพื้นที่ขนาดใหญ่พิเศษด้วยขนาดการวัดสูงสุด 15 ม.

ด้วยขนาดการวัดที่มากกว่ารุ่นทั่วไปถึง 1.5 เท่า ทำให้สามารถตรวจวัดในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ทำไม่ได้

เหมาะสำหรับการวัดผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่หลากหลาย

การวัดแท่นวางอุปกรณ์

วัดความตึงและความโก่งงอหลังจากการเชื่อมและประกอบ

การวัดตัวจับยึดในการประกอบ/เครื่องมือ การตรวจสอบ

วัดพิกัดของตำแหน่ง บนตัวจับยึด ที่ใช้ในการประกอบและตรวจสอบ

การวัดชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ประกอบแล้ว

วัดความสัมพันธ์เชิงตำแหน่ง ระหว่างรูในการประกอบ

การตรวจสอบซ้ำ

เอาต์พุตหรือเปรียบเทียบรูปร่างชิ้นงานที่วัดเป็นข้อมูล 3D CAD

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก