ประเทศไทย

ใหม่ IM-7500 เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพวัดค่าได้ทันทีโปรไฟล์โปรเจคเตอร์รุ่นใหม่

การทำงานพื้นฐาน
วัดได้ถึง 99 รายการในแต่ละ
ชิ้นงานและได้สูงสุด
100 ชิ้นงานพร้อมๆกัน
การทำงานพื้นฐาน
ขจัดปัญหาความผิดพลาด
จากผู้ปฏิบัติงาน
การทำงานพื้นฐาน
บันทึกข้อมูลและสร้างรายงาน
การตรวจสอบอัตโนมัติ

ใหม่ วัดได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก