ไมโครสโคปที่สามารถวิเคราะห์และระบุธาตุและวัสดุได้ ใหม่ เครื่องวิเคราะห์ธาตุ ด้วยเลเซอร์EA-300 ซีรีส์

การวิเคราะห์ธาตุได้ในคลิกเดียว

ดูภาพและระบุธาตุหรือวัสดุได้จากทุกด้านทุกมุม

ไม่ต้องมีกระบวนการจัดเตรียมหรือใช้สุญญากาศ

พัลส์เลเซอร์นาโนวินาที / การปล่อยพลาสมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก