ผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องสแกน 3 มิติ
แบบพกพาและ
ระบบตรวจวัด
เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพื้นที่กว้าง WM-6000

ระบบไร้สายที่มาพร้อมวิธีการใช้งานที่หลากหลาย

ก่อนจัดการยาก

  • ช่วงการตรวจวัดจำกัด
  • ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินสายเครื่องมือ
  • จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการตรวจวัด

หลังการตรวจวัดที่ง่ายดายด้วยโพรบไร้สาย

  • ใช้งานได้ทุกพื้นที่โดยไม่มีข้อจำกัดในการเดินสาย
  • ช่วงการตรวจวัดกว้างที่ช่วยขจัดความเครียดของผู้ปฏิบัติงาน
  • ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานได้ทันที

การวัดที่รวดเร็วในทุกพื้นที่

ขนาดที่พกพาได้ช่วยให้ทำการวัดในพื้นที่หน้างานได้ทันทีที่จำเป็น

การวัดขนาดและรูปร่างของชิ้นงานต่างๆ

โพรบแบบสัมผัสสำหรับการวัดขนาดที่รวดเร็ว

ฟังก์ชันใหม่โพรบชนิดสแกนด้วยเลเซอร์สำหรับการวัดรูปร่าง