เพิ่มความปลอดภัยให้เครื่องจักรได้ง่ายขึ้น ใหม่ สวิตช์อินเตอร์ล็อคนิรภัย GS ซีรีส์

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ชนิด การล็อค

ชนิด ไม่สัมผัส

ขนาดที่กะทัดรัด

โครงสร้างที่แข็งแกร่ง

ไฟแสดงสถานะที่มองเห็นได้ง่าย

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก