ประสิทธิภาพการอ่านขั้นสูง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงาน
ร่วมกับ AndroidTM ใหม่ Handheld Mobile Computer BT-A500 ซีรีส์

  • *Android เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

การสแกนแบบไฮบริดจะช่วยให้สามารถ
อ่านโค้ดทั้งใกล้และไกลได้ทันที

ระบบสแกนแบบไฮบริด (กล้องสแกน + กล้องถ่ายภาพสีความละเอียดสูง)

กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสูงจะอ่านโค้ดที่อยู่ใกล้ ในขณะที่กล้องถ่ายภาพสีความละเอียดสูงจะอ่านโค้ดที่อยู่ไกลการใช้ระบบการสแกนทั้งสองนี้ร่วมกันจะให้ความสามารถในการอ่านที่โดดเด่น

รุ่นทั่วไป
อ่านจากตำแหน่งที่ยากลำบาก
BT-A500
อ่านโค้ดได้อย่างง่ายดายจากทุกตำแหน่ง

อ่านโค้ดและข้อความที่พิมพ์ได้ทันที

ตัวอย่างโค้ด

การห่อพลาสติก
มีรอยย่น
เสียหาย

ตัวอย่างข้อความที่อ่านได้

ฉลากผลิตภัณฑ์
วันที่หมดอายุของอาหาร
(บนลังกระดาษ)
วันหมดอายุ /
หมายเลขผลิตภัณฑ์ยา
แผ่น PCB

การอ่านโค้ดเป็นกลุ่มเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

เครื่องมือการจัดการ BT การจัดการกับอุปกรณ์ระยะไกล

การตรวจสอบอุปกรณ์

ตรวจสอบสภาวะการทำงานด้วยการรวบรวมข้อมูลสถานะของอุปกรณ์จากไซต์งานระยะไกลได้ในแบบเรียลไทม์

1 สถานะอุปกรณ์
ตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่ากำลังใช้งานอุปกรณ์ใดอยู่
2 พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
แสดงภาพแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง
3 จุดเชื่อมต่อ
ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก