เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพื้นที่กว้าง WM ซีรีส์
เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพื้นที่กว้าง WM ซีรีส์

ใหม่ เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพื้นที่กว้าง WM ซีรีส์ ช่วงการวัดขนาดใหญ่ 10 ม.

CMM แบบแขนกล / อุปกรณ์วัดด้วยมือ / เครื่องติดตามเลเซอร์

วัดชิ้นส่วนขนาดใหญ่ได้ยาก

  • พื้นที่การตรวจวัดมีจำกัด
  • ทำการตรวจสอบเพียงบุคคลเดียวได้ยาก
  • การบำรุงรักษามีต้นทุนสูง

WM ซีรีส์

วัดชิ้นส่วนขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

  • ช่วงการวัดที่กว้าง
  • ใช้งานง่าย
  • ไม่มีต้นทุนการเป็นเจ้าของ

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ความแม่นยำสูง: วัดพื้นที่กว้างได้อย่างแม่นยำ

ช่วงการวัดสูงสุด 10 ม.

ใช้งานง่าย: เพียงใช้โพรบสัมผัสชิ้นส่วนเท่านั้น

โพรบไร้สายเพื่อการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ

พกพาสะดวก: วัดได้ทุกที่

WM ซีรีส์จะมีกระเป๋าสำหรับเคลื่อนย้าย
มาให้โดยเฉพาะ

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สามารถมองเห็นสิ่งที่วัดได้

งานเชื่อมประกอบขนาดใหญ่

ตัวอย่างการวัด

การตรวจสอบ 3 มิติและ GD&T ของชิ้นส่วนขนาดใหญ่

การวัดในเครื่องจักร

พิกัดตำแหน่งของอุปกรณ์จับยึด

การบิดงอ, ค่าความขนานและค่าความตั้งฉากหลังจากการเชื่อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน แคตตาล็อก