ประเทศไทย

KEYENCE Vision system Technology

One Solution for Your Lighting Needs

  • Replace up to 80% of traditional lighting techniques
  • Suppress glare and ambient lighting
  • Extract only pattern information on reflective surfaces

Eliminate Conventional Imaging Difficulties

  • Directional lighting allows for 3D inspection
  • Capture an image extracting only surface defects

Download now to see how this technology
benefits you!

Download Catalogue

PRINTING DEFECT INSPECTION Images are created in which only the slits are extracted without being affected by the complex printed background. TAPE PRESENCE INSPECTION Even when unexpected specular reflection occurs due to workpieces being tilted, the glare can be canceled, which makes it possible to perform stable inspections.

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site