เทคโนโลยีวิชันซิสเต็มของ KEYENCE

โซลูชันเดียวที่ครบทุกความต้องการด้านแสงสว่าง

  • ทดแทนเทคนิคการให้แสงแบบทั่วไปได้ถึง 80%
  • ป้องกันแสงสะท้อนและแสงรอบข้าง
  • แยกเฉพาะข้อมูลรูปแบบบนพื้นผิวสะท้อนแสง

ขจัดความยุ่งยากในการประมวลผลภาพแบบทั่วไป

  • การให้แสงแบบควบคุมทิศทางช่วยให้ตรวจสอบแบบ 3D ได้
  • จับภาพโดยแยกเฉพาะตำหนิบนพื้นผิว

ดาวน์โหลดทันทีเพื่อดูว่าเทคโนโลยีนี้จะสร้างประโยชน์ให้คุณได้อย่างไร!

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

การตรวจสอบรอยตำหนิในการพิมพ์ สร้างภาพขึ้นมาโดยแยกแสดงเฉพาะรอยกรีด โดยไม่มีการรบกวนจาก ภาพพื้นหลังที่มีการพิมพ์ซับซ้อน การตรวจสอบการปรากฏของเทป แม้จะเกิดการสะท้อนแสงแบบสมบูรณ์เนื่องจากชิ้นงานเอียงก็สามารถลบแสงสะท้อนได้ ซึ่งช่วยให้ทำการตรวจสอบได้อย่างมีเสถียรภาพ