KEYENCE
พร้อมทดสอบชิ้นงานให้คุณฟรี!

เพียงเตรียมชิ้นงานที่ “ดี” และ “ไม่ดี” ไว้

แล้วเราจะสาธิตประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้คุณเห็น!

OK/NG

ตัวอย่างการใช้งาน

  • การตรวจสอบการส่องสว่างของไฟหน้า
  • การตรวจจับการมีอยู่ของสปริง
  • การตรวจสอบชิ้นส่วนบนพวงมาลัย
  • การตรวจสอบชิ้นส่วนบนมาตรวัดความเร็ว
  • การตรวจสอบไฟบนรีโมทคอนโทรล
  • การตรวจสอบตำแหน่งของชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์
  • การตรวจสอบการประกอบลังกระดาษ
  • การตรวจจับหลอดที่หายไป
  • การตรวจจับรายละเอียดที่พิมพ์ตก