เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต / เครื่องสร้างประจุไอออนSTATIC ELIMINATOR

SJ-E ซีรี่ส์ - แบบบาร์ / Bar Type
เหมาะสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงใน
พื้นที่กว้างและในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
SJ-F ซีรี่ส์ - แบบพัดลม / Blower Type
เหมาะสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตพร้อมกันใน
พื้นที่กว้าง
SJ-M ซีรี่ส์ - แบบเฉพาะจุด / Spot Type
เหมาะสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตเฉพาะจุดและ
ต้องการแรงดันสูง (สำหรับการกำจัดฝุ่น)

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก