คุณประโยชน์ของ IX ซีรีส์
ที่เหนือกว่าเลเซอร์เซนเซอร์
แบบทั่วไป

ใหม่ เลเซอร์เซนเซอร์แบบใช้ภาพ IX ซีรีส์

การตรวจจับที่มีความเสถียรแม้จะเป็นชิ้นงานที่เอียง

การประยุกต์ใช้งานการตรวจจับการมีอยู่ของแหวน

เซนเซอร์แบบทั่วไป

ความสูงของตำแหน่งที่เลเซอร์กระทบกับ
ชิ้นงานจะแตกต่างกันหากชิ้นงานเอียงหรือ
หากชิ้นงานนั้นแตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้
การตรวจจับไม่เสถียร

IX ซีรีส์

ความสามารถในการตรวจสอบความ
แตกต่างของความสูงด้วยอุปกรณ์เพียง
เครื่องเดียวจะทำให้มั่นใจได้ถึงการตรวจ
จับที่มีความเสถียร แม้ว่าจะมีการเปลี่ยน
ค่าอ้างอิงก็ตาม

ติดตามตำแหน่งของชิ้นงานที่ไม่ตรงแนวได้

การประยุกต์ใช้งานการตรวจสอบความแตกต่างของความสูงสำหรับน็อต

เซนเซอร์แบบทั่วไป

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและทิศทางการวาง
ชิ้นงานอาจส่งผลให้จุดที่ลำแสงกระทบกับ
ชิ้นงานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะส่งผลให้
การตรวจจับผิดพลาด

IX ซีรีส์

เลเซอร์จะเคลื่อนไปตามตำแหน่ง ทิศทาง
และการจัดวางชิ้นงาน จึงสามารถระบุ
ตำแหน่งของชิ้นงานทุกชิ้นได้

การติดตั้งที่ง่ายดายและยืดหยุ่น

เซนเซอร์แบบทั่วไป

จำเป็นจะต้องออกแบบและผลิตอุปกรณ์รวมไปถึงจิ๊กให้ตรงตามตำแหน่งการตรวจจับและเซนเซอร์ที่จะใช้งาน

  • ติดตั้งเซนเซอรหลายตัวในตำแหน่งที่ถูกต้อง
  • แนวสำหรับการแก้ไขตำแหน่งของชิ้นงาน
  • PLC จะคำนวณเอาต์พุตจากเซนเซอร์

IX ซีรีส์

IX ซีรีส์จะปรับตัวให้เข้ากับการประยุกต์ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ จึงสามารถลดเวลาในการติดตั้งและต้นทุนลงได้อย่างมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน แคตตาล็อก

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก