ใหม่ ดิจิตอลไมโครสโคป 4K ความละเอียดสูง ขอแนะนำ VHX-7000

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ติดตั้งฟังก์ชัน
โหมดเอฟเฟกต์เงาแบบออปติคัลใหม่

ตรวจจับได้แม้มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย

VHX รุ่นก่อนหน้า

VHX-7000

โหมดเอฟเฟกต์เงาแบบออปติคัล

นำเสนอภาพในระดับเทียบเท่ากับ SEM

การออกแบบชนิดพิเศษของ KEYENCE ที่ใช้อิมเมจเซนเซอร์ CMOS แบบ 4K รวมกับการให้แสง
คือสิ่งที่ทำให้เกิดโหมดการตรวจสอบแบบใหม่ขึ้นมา

VHX รุ่นก่อนหน้า

โหมดเอฟเฟกต์เงาแบบออปติคัล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
แคตตาล็อก

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก