คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
CL-3000 ซีรีส์

การปรับแนวแกนลำแสงอย่างเรียบง่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

ดาวน์โหลด