คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
CL-3000 ซีรีส์

การวัดความหนาที่มีความแม่นยำสูง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

ดาวน์โหลด