การเลือกเครื่องมือวัดพิกัด ชนิดมือถือ

ด้วยรูปทรงที่ไม่ใช่ทั้งแบบรางแขวนและแบบแขนวัด...
เครื่องมือวัดพิกัดชนิดโพรบมือถือจะมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร

วัดพิกัดด้วยมือโดยใช้
XM ซีรีส์!

หมดปัญหาเรื่องสายเคเบิล

เข้าถึงจุดที่จะวัดได้จากทุกองศา ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่หาได้จากโพรบชนิดมือถือเท่านั้น!

ใช้งานง่าย

เพียงแตะที่ชิ้นงานบนจุดที่ต้องการก็สามารถวัด
พิกัดได้อย่างรวดเร็ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก