เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต

เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิตสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภท
เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

  • ฝาขวดพลาสติก/ซองอะลูมิเนียม
  • ขวดน้ำยาซักฟอก/ฟิล์มบรรจุอาหารแช่แข็ง
  • สายไฟฟ้า/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  • ไม้/ลังกระดาษ

ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกฟังก์ชันล้างทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ ด้วยการฉีดตัวทำละลาย

การทำความสะอาดแบบทั่วไปจะใช้เพียงตัวทำละลาย
ทำความสะอาดรางหมึกเท่านั้น ด้วยฟังก์ชันการ
ทำความสะอาดโดยอัตโนมัติที่ติดตั้งใหม่ช่วยให้ MK-G
ทำความสะอาดรางหมึก หัวฉีด แผ่นอิเล็กโทรด และกัตเตอร์
ทั้งหมดได้ในคราวเดียว เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะสัมผัสกับ
ตัวทำละลายน้อยลง

ทั่วไป - ล้างเองด้วยมือ
MK-G ล้างอัตโนมัติ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก