การมาร์กบนเรซินที่ชัดเจน การมาร์กสีดำที่เข้มขึ้นบนโลหะ ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis
MD-X ซีรีส์

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

01 มาร์กได้ทั้งเรซินและโลหะ เลเซอร์มาร์กเกอร์อเนกประสงค์
ที่มีทั้งคุณภาพและกำลังแรงสูง

การมาร์กความเปรียบต่างที่ชัดเจน
โดยไม่ทำให้พื้นผิวของชิ้นงาน
เสียหาย

การมาร์กโค้ด 2D ด้วยความเร็วสูง

การมาร์กที่ชัดเจน ปราศจากความผิดเพี้ยน แม้บนชิ้นงานที่พื้นผิวไม่เรียบ

การมาร์กสีดำด้วยความร้อนอย่างชัดเจนโดยไม่มีการบวมหรือแตกหัก

โดยทั่วไปแล้ว ต้องเลือกใช้เลเซอร์ YVO4 หากต้องการเน้นด้านคุณภาพ หรือเลือกไฟเบอร์เลเซอร์หากต้องการเน้นด้านกำลัง
เลเซอร์แบบไฮบริด MD-X ซีรีส์ เป็นเทคโนโลยีต้นแบบของ KEYENCE ที่มีข้อดีของทั้งสองวิธีนี้
ทำการมาร์กและการตัดบนชิ้นงานได้หลากหลาย ตั้งแต่การมาร์กบนเรซินที่ละเอียดอ่อนไปจนถึงการมาร์กที่ใช้กำลังสูงบนโลหะ

02 รองรับการมาร์กแบบโฟกัสอัตโนมัติ ตรวจจับชิ้นงานที่ขาดหายหรือลอยอยู่

MD-X ซีรีส์ ติดตั้งการควบคุมแบบ 3-Axis และกล้องในตัว ซึ่งช่วยให้ทำการมาร์กแบบโฟกัสอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอก สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงความสูงของชิ้นงานได้ ช่วยให้ทำการมาร์กได้โดยไม่เสียคุณภาพ
นอกจากนี้ยังเอาต์พุตข้อผิดพลาดได้เมื่อเกินค่าเกณฑ์ขั้นต่ำ การตรวจจับผลิตภัณฑ์ที่ขาดหายหรือลอยอยู่ ไม่เพียงแต่จะป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดจากการมาร์กได้เท่านั้น แต่ยังป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการตัดได้อีกด้วย

03 การยืนยันการมาร์กขั้นสูง กล้องอเนกประสงค์ในตัว

เครื่องอ่านโค้ด 2D ในตัว

KEYENCE ผลิตทั้งเลเซอร์มาร์กเกอร์และเครื่องอ่านโค้ดโดยมุ่งเน้นการนำเสนอระบบสำหรับการติดตามและการตรวจสอบ เลเซอร์มาร์กเกอร์ MD-X ซีรีส์มีเครื่องอ่านโค้ดและตัวตรวจสอบ 2D ในตัวเพื่อให้สามารถมาร์กและตรวจสอบโค้ด 2D ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แยกต่างหาก

สำหรับรายละเอียดโปรดดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก