เลเซอร์มาร์กเกอร์

การมาร์กคุณภาพสูงบนวัสดุที่หลากหลาย
รวมถึงโลหะและพลาสติก

ฟังก์ชันการตรวจสอบ
การมาร์ก

กล้องในตัวจะบันทึกภาพทั้งก่อนและหลัง
การมาร์ก และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างทั้งสองภาพเพื่อตรวจสอบว่า
ได้ทำการมาร์กอย่างถูกต้องหรือไม่

เครื่องอ่านโค้ด 2D ในตัว

กล้องในตัวสามารถอ่านโค้ดที่มาร์กแบบ 2D ได้ และยังมีฟังก์ชันการตรวจสอบคุณภาพโค้ดอีกด้วย

[ผลการอ่านโค้ด RE-N000521:A] A:การวิเคราะห์และจำแนกเกรด - ตามมาตรฐาน ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM-1-2006)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก