• การวัดช่องว่างและความเป็นระดับเดียวกัน

 • การวัดช่องว่างและความเป็นระดับเดียวกัน
  วิธีการตรวจสอบและเทคโนโลยีสำหรับตัวถังของยานพาหนะ

  • การวัดช่องว่างและความเป็นระดับเดียวกันแบบไม่สัมผัสที่ปราศจากความเสี่ยงในการทำให้สีเป็นรอย
  • มีความน่าเชื่อถือสูงแม้ใช้กับพื้นผิวโค้ง หรือมีสีที่แตกต่างกัน
  • ทำการวัดได้อย่างมีเสถียรภาพแม้ชิ้นงานหรือเซนเซอร์จะเคลื่อนที่ เพื่อให้การตรวจสอบช่องว่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำการวัดช่องว่างบนตัวถังพาหนะที่ประกอบแล้วได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องสแกน LJ-V คุณจะพบกับความหลากหลายในการประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการทดสอบความสอดคล้องในการประกอบ รวมถึงการตรวจสอบรอยเชื่อม รอยทาสารยึดติดและสารผนึกบนตัวถังรถยนต์ได้จากวิธีการตรวจสอบและคู่มือเทคโนโลยีของเรา

 • เช่นเดียวกับการประกอบตัวถัง เซนเซอร์ของเรายังสามารถใช้เพื่อตรวจสอบขนาดของช่องว่างภายในรถยนต์เป็นประจำได้อีกด้วย รถยนต์รุ่นต่างๆ ทั่วโลกทำการปรับปรุงการประกอบภายในด้วยวิธีนี้