• ไมโครมิเตอร์ 2D ชนิดอินไลน์

  คุณลักษณะ
  • การตรวจวัด 2D แบบหลายจุด
  • การแก้ไขมุมเอียงสíาหรับการตรวจวัดในสายการผลิต
  • สุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูงถึง 5.5 ms
 • การตรวจสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง

  ข้อดีของระบบแสงชนิดสองหัว (Thrubeam) คือไม่ได้รับผลกระทบจากแสงภายนอก โดยมีอัตราการทำซ้ำ ±0.15 μm

 • ฟังก์ชันแก้ไขตำแหน่ง

  แก้ไขความไม่ตรงแนวและความเอียงของชิ้นงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีผลต่อความผิดพลาดในการวัดโดยตรง สามารถวัดได้อย่างถูกต้องแม้ตำแหน่งจะตรวจวัดยากหรือวัตถุ มีการจัดวางแบบสุ่ม

 • ความหลากหลายของโหมดการวัดช่วยเพิ่มโอกาส
  สำหรับการตรวจวัดได้หลายแบบ

  เนื่องจากระบบสามารถทำงานในสองมิติได้ ดังนั้นจึงสามารถวัดจุดการตรวจวัดสูงสุด 16 จุดภายในพื้นที่การตรวจวัดได้พร้อมๆ กัน จึงช่วยลดเวลาในการวัดได้อย่างมาก

รายการที่แนะนำ

TM-3000 ซีรี่ส์ การวัดขนาดแบบ2มิติด้วยแสงความเร็วสูง แคตตาล็อก

TM-3000 ซีรี่ส์ การวัดขนาดแบบ2มิติด้วยแสงความเร็วสูง แคตตาล็อก
 • [ชนิดไฟล์]PDF:1.63MB

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก