เอาชนะทุกการสื่อสารด้วย EtherNet KV-7000 ซีรี่ส์

 • ● การสื่อสารความเร็วสูงและประสิทธิภาพสูง
     ผ่าน EtherNet/IP®

  ● เชื่อมต่อกับ PLC ทั้งใหม่และเก่าได้กว่า 100 ชนิด
     จากทั่วโลก

  ● ไม่ต้องเขียนโปรแกรมแลดเดอร์เพื่อใช้ใน
     การสื่อสารกับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่เครื่องมือวัด
     ไปจนถึงหุ่นยนต์

  ● กำหนดค่าง่ายดายทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
     ใช้สวิตช์แบบหมุนเพื่อตั้ง IP แอดเดรสและ
     กำหนดค่าของอุปกรณ์ด้วยการคลิก
  เพียงครั้งเดียว

รายการที่แนะนำ

แคตตาล็อกระบบ Ethernet

แคตตาล็อกระบบ Ethernet
 • [ชนิดไฟล์]PDF:3.37MB

ลงชื่อเข้าใช้

หากคุณไม่มีบัญชี โปรดลงทะเบียนด้านล่าง

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ (*) และกดปุ่ม ‘ส่ง’

 • * เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก

จดหมายข่าว