• เครื่องมือวัดขนาดอัตโนมัติ

    ระบบการตรวจวัดอย่างรวดเร็ว
    • ตรวจวัดได้ 99 จุด และได้ถึง 100 ชิ้นงานในไม่กี่วินาที
    • ไม่ต้องกังวลถึงความแตกต่างของผู้ใช้งาน
    • เพียงแค่วางแล้วกด
    • บันทึกข้อมูลอัตโนมัติและสร้างรายงานการตรวจสอบ