• สิทธิพิเศษอื่นๆ สำหรับสมาชิก

    • ดาวน์โหลดข้อมูลจากคลังความรู้ฟรีตลอดชีพ
    • สินค้าสำหรับทดลองใช้งานจริงก่อนตัดสินใจซื้อ
    • บริการให้คำปรึกษาจากวิศวกรโดยตรงของ Keyence
    • รับข่าวสารและข้อมูลสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ก่อนใคร

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก

ขั้นต่ำ 7 ตัวอักษร ไม่มีช่องว่าง