Inspection Machine

  • Auto-Teach Inspection คืออะไร?

    -ใช้กล้องเพื่อเรียนรู้รูปแบบ และความแตกต่างของชิ้นงาน
    -ตัดสินได้ว่าชิ้นงานนั้นๆได้มาตรฐานตามรูปแบบที่เรากำหนดไว้หรือไม 

FREE DOWNLOAD ITEM

CV-X ซีรีส์ วิชันซิสเต็มที่ใช้งานง่าย แคตตาล็อก

CV-X ซีรีส์ วิชันซิสเต็มที่ใช้งานง่าย แคตตาล็อก
  • [ชนิดไฟล์]PDF:13.48MB

ลงชื่อเข้าใช้

หากคุณไม่มีบัญชี โปรดลงทะเบียนด้านล่าง

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ (*) และกดปุ่ม ‘ส่ง’

  • * เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก

จดหมายข่าว