ประเทศไทย

◆新商品◆ 高粘度な液体を測れる流量センサ 

1.接液しないから 圧損・詰まりゼロ!

2.詰まらないから メンテナンス不要!

3.配管を切らない  簡単取付け!     

ด้านบนสุดของหน้า

KEYENCE (THAILAND) CO., LTD. 2034/128-129, 131 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th