ประเทศไทย

◆新商品◆ 高粘度な液体を測れる流量センサ

1.接液しないから 圧損・詰まりゼロ!
2.詰まらないから メンテナンス不要!
3.配管を切らない 簡単取付け!     

おすすめのドキュメント

FD-Xシリーズ クランプオン式流量センサ カタログ

FD-Xシリーズ クランプオン式流量センサ カタログ
  • [ファイルタイプ]PDF:4.31MB

関心をお持ちの項目にチェックを入れてください

ログイン

メールアドレス
パスワード

アカウントをお持ちでない方は、以下で登録を行ってください。

ユーザ登録

以下の簡易登録欄を入力してください。入力後、ページの下部にある「確認」ボタンを押してください。

  • * 必須入力項目。
*
*
メールアドレス *
テクニカルニュースレター
国名 *
会社名・勤務先名 *
電話番号 *
住所 *
町名 *
郵便番号 *

ด้านบนสุดของหน้า

KEYENCE (THAILAND) CO., LTD. 2034/128-129, 131 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th