นับชิ้นงานและหาสิ่งแปลกปลอมในอาหาร ง่ายๆ โดยไม่ใช้คน !

การตรวจสอบ ด้วยวิชันซิสเต็มรุ่นล่าสุด อุตสาหกรรมชิ้นส่วน/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การตรวจสอบ ด้วยวิชันซิสเต็มรุ่นล่าสุด อุตสาหกรรมชิ้นส่วน/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

  • [ชนิดไฟล์]PDF:3.63MB

ฉันสนใจที่จะ...

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก

ขั้นต่ำ 7 ตัวอักษร ไม่มีช่องว่าง