[ BT ซีรีส์ ] เครื่องอ่านโค้ดแบบพกพา | Handheld Terminal

เช็กสินค้าทุกกระบวนการ ตั้งแต่ รับเข้า จนถึง ส่งมอบ ให้แก่ลูกค้า  • หมดปัญหา “สินค้าหาย-ขาด-เกิน” 
    ไม่ต้องใช้คนจดอีกต่อไป!

    ไม่มีบาร์โค้ด  >> อ่าน 
    ตัวอักษร หรือ ตัวเลข ได้

ฉันสนใจที่จะ...

ลงชื่อเข้าใช้

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

* เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก