ปรับปรุง และลดค่าใช้จ่ายในการเช็คสต๊อก

 • ลดเวลาในการดำเนินงาน

  • ลดเวลาในการเขียนด้วยมือ และต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง 

  ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานคน

  • ลดจำนวนคนในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน

  ลดความผิดพลาดจากการนับและจดบันทึก

  • เกิดความผิดพลาดในการนับและการจดบันทึก เนื่องจากมีรายการ ที่จะต้องนับเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีสินค้ามากมายหลายแบบ
  • การป้อนข้อมูลลงในพีซี อาจเกิดความผิดเพี้ยนระหว่างจำนวนสินค้าคงคลังที่มีอยู่จริงกับข้อมูลเนื่องจากการป้อนข้อมูลผิดพลาด

รายการที่แนะนำ

Handheld Mobile Computer BT ซีรี่ส์: การปรับปรุง การดำเนินงาน เช็คสต๊อก

Handheld Mobile Computer BT ซีรี่ส์: การปรับปรุง การดำเนินงาน เช็คสต๊อก
 • [ชนิดไฟล์]PDF:3.11MB

ลงชื่อเข้าใช้

หากคุณไม่มีบัญชี โปรดลงทะเบียนด้านล่าง

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ (*) และกดปุ่ม ‘ส่ง’

 • * เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก

จดหมายข่าว