แฮนด์เฮลด์ เทอร์มินัล

 • ลดความผิดพลาดจากการอ่านค่าผิด

  • ตัวอักษร หรือตัวเลขของหมายเลขรายการมีความใกล้เคียงกัน

  ลดความผิดพลาดจากการดึงผิดรายการ

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน

  ป้องกันข้อผิดพลาดจากเครื่องหมาย

  • การใช้เทอร์มินัลชนิดมือถือ จะช่วยให้สามารถทำการตรวจสอบแบบต่างๆ ได้ รวมถึงข้อมูลที่ตรงกันทุกประการ ข้อมูลที่ตรงกันบางส่วน หรือไม่มีข้อมูลตรงกัน

รายการที่แนะนำ

Handheld Mobile Computer BT ซีรี่ส์: ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ตรวจสอบ และกำจัดความผิดพลาด ได้อย่างง่ายดาย

Handheld Mobile Computer BT ซีรี่ส์: ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ตรวจสอบ และกำจัดความผิดพลาด ได้อย่างง่ายดาย
 • [ชนิดไฟล์]PDF:2.71MB

ลงชื่อเข้าใช้

หากคุณไม่มีบัญชี โปรดลงทะเบียนด้านล่าง

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ (*) และกดปุ่ม ‘ส่ง’

 • * เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก

จดหมายข่าว