ประเทศไทย

แฮนด์เฮลด์ เทอร์มินัล

 • ลดความผิดพลาดจากการอ่านค่าผิด

  • ตัวอักษร หรือตัวเลขของหมายเลขรายการมีความใกล้เคียงกัน

  ลดความผิดพลาดจากการดึงผิดรายการ

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน

  ป้องกันข้อผิดพลาดจากเครื่องหมาย

  • การใช้เทอร์มินัลชนิดมือถือ จะช่วยให้สามารถทำการตรวจสอบแบบต่างๆ ได้ รวมถึงข้อมูลที่ตรงกันทุกประการ ข้อมูลที่ตรงกันบางส่วน หรือไม่มีข้อมูลตรงกัน

รายการที่แนะนำ

Handheld Mobile Computer BT ซีรี่ส์: ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ตรวจสอบ และกำจัดความผิดพลาด ได้อย่างง่ายดาย

Handheld Mobile Computer BT ซีรี่ส์: ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด ตรวจสอบ และกำจัดความผิดพลาด ได้อย่างง่ายดาย

 • [ชนิดไฟล์]PDF:4.36MB

ลงชื่อเข้าใช้

อีเมล์แอดเดรส
รหัสผ่าน

หากคุณไม่มีบัญชี โปรดลงทะเบียนด้านล่าง

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ (*) และกดปุ่ม ‘ส่ง’

 • * เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก
อีเมล์แอดเดรส *
รหัสผ่าน * ขั้นต่ำ 7 ตัวอักษร ไม่มีช่องว่าง
จดหมายข่าว
ประเทศ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อบริษัท *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ที่อยู่ *
เมือง / อำเภอ *
รหัสไปรษณีย์ *