ประเทศไทย

แฮนด์เฮลด์ เทอร์มินัล

  • อ่านวันที่และข้อความที่ไม่อยู่ในรูป
    บาร์โค้ดได้ทันที (OCR)

    • เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition)
    • เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานที่ไม่ได้ใช้บาร์โค้ด เป็นประจำได้
    • การรู้จำตัวอักษร ด้วยแสง สามารถอ่านตัวอักษรได้หลายชนิดโดยไม่คำนึงถึง ฟอนต์ตัวอักษร 

ลงชื่อเข้าใช้

อีเมล์แอดเดรส
รหัสผ่าน

หากคุณไม่มีบัญชี โปรดลงทะเบียนด้านล่าง

การลงทะเบียนผู้ใช้

โปรดกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ใช้ง่ายนี้ หลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดกดปุ่ม "ส่ง" ที่ด้านล่างของหน้า

  • * เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก
อีเมล์แอดเดรส *
รหัสผ่าน * ขั้นต่ำ 7 ตัวอักษร ไม่มีช่องว่าง
จดหมายข่าว
ประเทศ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อบริษัท *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ที่อยู่ *
เมือง / อำเภอ *
รหัสไปรษณีย์ *