แฮนด์เฮลด์ เทอร์มินัล

  • อ่านวันที่และข้อความที่ไม่อยู่ในรูป
    บาร์โค้ดได้ทันที (OCR)

    • เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition)
    • เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานที่ไม่ได้ใช้บาร์โค้ด เป็นประจำได้
    • การรู้จำตัวอักษร ด้วยแสง สามารถอ่านตัวอักษรได้หลายชนิดโดยไม่คำนึงถึง ฟอนต์ตัวอักษร 

ลงชื่อเข้าใช้

หากคุณไม่มีบัญชี โปรดลงทะเบียนด้านล่าง

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีสัญลักษณ์ (*) และกดปุ่ม ‘ส่ง’

  • * เป็นข้อมูลที่ต้องกรอก

จดหมายข่าว