ประเทศไทย

ม่านแสงนิรภัย GL-R ซีรี่ส์

ทนทาน

  • มีโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมหนา และหน้าเลนส์ที่อยู่ลึกเข้าไป ซึ่งจะช่วยป้องกันการกระแทกหน้าเลนส์แตกได้ พร้อมระดับการป้องกัน IP65/67

เรียบง่าย

  • ลดการเดินสาย เหลือเพียง 5 เส้น หรือสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสายเคเบิล M12 ที่ต่อได้อย่างรวดเร็ว

มีประสิทธิภาพ

  • จัดเรียงแกนลำแสงให้ตรงได้ง่ายรวดเร็วโดยดูไฟแสดงสถานะหรือผ่านซอฟแวร์

มีการแจ้งเตือน

  • ไฟแสดงสถานะดวงกลางตลอดความยาวตลอดเวลา

มีการสนับสนุน

  • ติดต่อขอรับบริการสนับสนุนในพื้นที่ได้

ดาวน์โหลดทันทีเพื่อดูว่าเทคโนโลยีนี้จะสร้างประโยชน์ให้คุณได้อย่างไร!

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก