ประเทศไทย

Displacement, distance, and position made easy

Non-Contact Lasers Designed for Stability

  • Components developed with data stability as a top priority.

Multi-Function Integration

  • Intuitive controls reduce time from shipping box to installation.

Proprietary Algorithm (ABLE)

  • Designed to optimize the signal-to-noise ratio dynamically during operation to eliminate the need for adjustments.

Download now to see how KEYENCE Laser Measurement Sensors can benefit you!

Download Catalog

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site