ประเทศไทย

High-Speed 2D/3D Laser Profiler LJ-V series

Double Polarized Blue Laser

  • Provides precise profiles while removing stray reflections

Proprietary Image Processing

  • Fastest in class! Increases stability and performance

Superior Lensing

  • Improves accuracy and eliminates the need for calibration

Download now to see how this technology benefits you!

Download Catalog

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site