ประเทศไทย

新商品速報

ハンディターミナルを使った在庫管理や棚卸しが今すぐ出来る!
プログラム知識不要のアプリケーション簡単作成ツール誕生!

カタログダウンロード

 • 従来の課題

 • ハンディターミナル特有のプログラム言語を習得する必要があり多大な工数と費用がかってしまう…
 • システム変更のたびに工数と費用がかかってしまう…
 • すぐにシステムを立ち上げたいが時間が無い…

導入メリット
ハンディターミナルの作業の設定から表示画面の作成まで、クリックするだけの簡単操作。
抜群の操作性と一覧性により、どなたでも直感的な操作で作成できます。

 1. STEP1

  マウス操作で簡単設定!

 2. STEP2

  ハンディターミナルにアプリケーションを転送

 3. 完成!

  すぐに運用開始!

詳細はこちら…
今すぐダウンロード!!

 

おすすめのドキュメント

ログイン

メールアドレス
パスワード

アカウントをお持ちでない方は、以下で登録を行ってください。

ユーザ登録

以下の簡易登録欄を入力してください。入力後、ページの下部にある「確認」ボタンを押してください。

 • * 必須入力項目。
メールアドレス *
パスワード * 7文字以上、スペース不可
テクニカルニュースレター
国名 *
*
*
会社名・勤務先名 *
電話番号 *
住所 *
町名 *
郵便番号 *

ด้านบนสุดของหน้า

KEYENCE (THAILAND) CO., LTD. 2034/128-129, 131 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th