ประเทศไทย

『FA用語辞典』(日本語/タイ語) 無料送付キャンペーン / FA用語辞典とは? FA(ファクトリーオートメーション)、生産ライン、開発・設計に関連する用語の翻訳例をまとめました。 / 日本語から検索が可能です。英語、タイ語以外に中国語等も併記しております。約4,000語を網羅

お申し込みはこちら

※タイの郵送事情からお届けは個人宅ではなく会社に限定させていただきます。 ※タイ国内の発送に限らせていただきます。

ログイン

メールアドレス
パスワード

アカウントをお持ちでない方は、以下で登録を行ってください。

ユーザ登録

以下の簡易登録欄を入力してください。入力後、ページの下部にある「確認」ボタンを押してください。

  • * 必須入力項目。
メールアドレス *
パスワード * 7文字以上、スペース不可
テクニカルニュースレター
国名 *
*
*
会社名・勤務先名 *
電話番号 *
住所 *
町名 *
郵便番号 *

ด้านบนสุดของหน้า

KEYENCE (THAILAND) CO., LTD. 2034/128-129, 131 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th